Marathi Medium

संचेती शाळा: मराठी माध्यमाने शिक्षणाच्या सर्व पगड्यांची उपलब्धता

प्रस्तावना: संचेती स्कूल ही मुख्य शिक्षण संस्था असून, याच्या सहाय्याने विविध मराठी माध्यम शिक्षण कार्यक्रम देणारी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था आहे. आपल्या स्कूलमध्ये पूर्व-प्राथमिक ते बारावी वर्गांसाठी शिक्षण प्रदान केले जाते, या कार्यक्रमांद्वारे आपल्या विद्यार्थ्यांना मजबूत आधार दिला जातो आणि त्यांना भविष्यातील चुनौतियांसाठी तयार केले जाते.

1. पूर्व प्राथमिक मराठी माध्यम:

संचेती शाळेतील पूर्व प्राथमिक मराठी माध्यमाने शिक्षणाची उपलब्धता आपल्या मुलांना एक तात्पर्यदायी आणि सुरुवातील वातावरण प्रदान करते. आम्ही छोट्या शिक्षार्थ्यांना प्राथमिक ज्ञान, सामाजिक औषधांचे उपयोग, कला आणि शारीरिक विकास यांच्या माध्यमाने प्रोत्साहित करण्याचा प्रयत्न करतो. संचेती स्कूलमध्ये, आपल्या विद्यार्थ्यांच्या मनाचे विकास करण्याची महत्त्वाचीता ओळखल्याने प्री-प्राथमिक कार्यक्रम आयोजित केला जातो, ज्यात मराठी माध्यमाने शिक्षण दिला जातो. हे कार्यक्रम शिक्षणार्थींसाठी एक उत्तेजक वातावरण तयार करणारे आहे. आम्ही त्यांच्या मानसिक विकासासाठी अभ्यासक्रमांद्वारे त्यांच्या सूक्ष्म ज्ञान, सामाजिक कौशल्ये, भावनात्मकता आणि शारीरिक क्षमतेची वाटचाल देतो. खेळाच्या आधारे, संवादात्मक पाठे आणि वयोग्य पाठयक्रमांद्वारे आपल्या प्राथमिक विद्यार्थ्यांना शिक्षण प्रदान केले जाते. आमचे समर्पित शिक्षक वृत्तीचे एक प्रेमाने आपल्या विद्यार्थ्यांसोबत विशेष नेतृत्व आणि आपल्या वाढत्या शिक्षणाच्या आवडनदृष्टीने प्रेरित करतात.

2. प्राथमिक 1 ली ते 10 वी मराठी माध्यम:

संचेती शाळेतील प्राथमिक व आपत्तीचे 1 ली ते 10 वी मराठी माध्यमाने शिक्षणाची उपलब्धता आपल्या मुलांना संपूर्ण शैक्षणिक आणि व्याकरणिक आधारे प्रदान करते. आमच्या प्रशिक्षणप्रद शिक्षकांच्या मार्गदर्शनाने आपल्या मुलांना गणित, विज्ञान, भूगोल, इतिहास, साहित्य, कला आणि संगणक विज्ञान यांच्या आवडीनुसार विषयांची माहिती दिली जाते. संचेती स्कूलमध्ये प्राथमिक वर्गांमध्ये, विद्यार्थ्यांना १ ली ते १० वी वर्गापर्यंत मराठी माध्यमाने त्यांची शिक्षण जिवंत ठेवण्याची गरज आहे. आपल्या मनश्याली विद्यार्थ्यांना अधिकारची प्राथमिकता असल्याने अभिप्रेत शिक्षण देण्याचे आमचे मुख्य संकल्प आहे. आमचे प्राथमिक पाठयक्रम विविध विषयांची एक व्यापक शिक्षणप्रदान करण्याचे आहे, जसे की गणित, विज्ञान, सामाजिक अभ्यास, भाषा कला आणि शारीरिक शिक्षण. आमचे पात्र शिक्षक वृत्तीचे विद्यार्थ्यांना नवीन आणि रोचक प्रतिमा जागृत करतात, ज्ञान वर्धक कौशले सापडवतात आणि संचार क्षमता विकसित करतात.

3. ज्युनियर कॉलेज 11 वी व 12 वी मराठी माध्यम:

संचेती शाळेच्या ज्युनियर कॉलेजमध्ये स्थानांतरित केलेले 11 वी व 12 वी मराठी माध्यमाचे शिक्षण आपल्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक प्रगतीसाठी महत्वाचे आहे. आमचे प्रमुख अभियांत्रिकी, वाणिज्यिक अभ्यास, कला विचारांची प्रोत्साहित आणि व्यावसायिक तज्ञतेचे अभ्यास विद्यार्थ्यांना सुरुवातीला आणि व्यावसायिक स्तरावर सक्षमतेचे विकास करते. संचेती स्कूलमध्ये, ज्युनिअर कॉलेज प्रोग्राम आयोजित केला जातो, ज्यामध्ये ११ वी आणि १२ वी वर्गांचे शिक्षण समाविष्ट आहे. हे कार्यक्रम विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाच्या माध्यमाने तयार करण्याचे उद्दीष्ट घेतले जाते. आपल्या विद्यार्थ्यांना संशोधनात्मक चिंतन, विचारशक्ती व व्यावसायिक कौशले विकसित करण्याचे आमचे मुख्य प्रयत्न आहे. विविध विषयांचे उच्च शिक्षण व गहन ज्ञानाचे समावेश या कार्यक्रमांच्या महत्त्वाच्या आशयांमध्ये आहे. आमच्या स्वतंत्र विचाराने संशोधित विद्यार्थी, परिपूर्ण व्यक्ती, उद्योजक विचारांनी विकसित केले जातात.

"संचेती स्कूल: मराठी माध्यमाने सर्वांगीण विकासाच्या मार्गावर"

संचेती स्कूल ही मराठी माध्यमाने शिक्षण देणारी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था आहे. या संस्थेने प्राथमिक व उच्च शिक्षणाच्या वेगवान विकासाच्या क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण भूमिका वाढवली आहे. आमच्या प्रभावशाली शिक्षण कार्यक्रमांच्या माध्यमाने, आपल्या विद्यार्थ्यांना समग्र विकास आणि समावेशी शिक्षण प्राप्त होतो. आमच्या स्कूलमध्ये, आपल्या विद्यार्थ्यांना आत्मविश्वास, स्वतंत्रता, संगणक कौशल्ये, सामाजिक जागरूकता आणि नैतिक मूल्ये विकसित केली जातात.

आमच्या विद्यार्थ्यांना व्यापक ज्ञान विकसित करण्याच्या क्षेत्रात, संचेती स्कूल ही विश्वसनीय आणि प्रभावी शैक्षणिक संस्था म्हणून ओळखली जाते. आम्ही विद्यार्थ्यांना त्यांच्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक प्रगतीसाठी उच्च शिक्षण प्रदान करण्याचा विचार घेतला आहे. आपल्या संगणकीय लॅब, विज्ञान प्रयोगशाळा, पुस्तकालय, कला कक्षा, खेळणी क्षेत्र, नृत्य मंदिर, आणि आरोग्यशाळा ह्या विभागांद्वारे आम्ही विद्यार्थ्यांना सर्वांगीण विकास क्षेत्रात सक्षम करण्याचा प्रयत्न करतो.

संचेती स्कूलमध्ये प्री-प्राथमिक मराठी माध्यमाचे कार्यक्रम आयोजित केले जाते. हे कार्यक्रम विद्यार्थ्यांच्या मनाचे विकास करण्याचे महत्त्वाचे आहे. आपल्या विद्यार्थ्यांना एक उत्तेजक वातावरण तयार केले जाते, ज्यामध्ये त्यांना मराठी भाषेतील प्राथमिक ज्ञान, कला, खेळ, सामाजिक ज्ञान, आणि नैतिक मूल्यांची ओळख असते. आम्ही त्यांच्या मानसिक विकासाचे प्रोत्साहन करण्यासाठी प्रगतिशील पाठे आणि अभ्यासक्रमांद्वारे त्यांची सूक्ष्म ज्ञान, सामाजिक कौशले, भावनात्मकता आणि शारीरिक क्षमतेची वाटचाल देतो. खेळाच्या आधारे, संवादात्मक पाठे आणि वयोग्य पाठयक्रमांद्वारे आपल्या प्राथमिक विद्यार्थ्यांना शिक्षण प्रदान केले जाते. आमचे समर्पित शिक्षक वृत्तीचे एक प्रेमाने आपल्या विद्यार्थ्यांसोबत विशेष नेतृत्व आणि आपल्या वाढत्या शिक्षणाच्या आवडनदृष्टीने प्रेरित करतात.

संचेती शाळेतील हे सर्व पगडे एक एकटा प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली आहे, ज्यामुळे आपल्या विद्यार्थ्यांना सर्वत्र प्रभावी प्रवेश आणि सुरुवात देण्यात आहे.

आपल्या लवकरात आणि संपुर्ण मराठी माध्यम शिक्षणाच्या उपलब्धतेवर विश्वास ठेवून, संचेती शाळेच्या संपर्कात येऊन आपल्या मुलांना उच्च शैक्षणिक क्षमता आणि संपूर्ण विकासाचा संतोष देण्याची आपली प्रतिज्ञा आहे.